I

niciativa para la

R

ecuperación del

I

dioma

N

áhuat

~International

 

iniciativa per la

 

recuperació

 

de la llengua

 

nawat

IRIN-International     

Benvinguts!

 

Home page

 

Nawat:

v      The Nawat language

v      Grammar

v      Vocabulary

v      Conversation

v      Texts

v      Song

 

Who we are:

v      IRIN

v      TIT

v      IRIN-International

 

Join us!

v      We need you!

v      Come in and say hello!

v      Visitors’ comments

v      Write to us

 

The Nawat language recovery initiative:

 

v      The recovery plan

v      Nawat goes to school

v      Inside NNT

v      Nawat for adults

v      Linguistic work on Nawat

v      Other objectives

 

Shitechpalewi!

Ajuda-ns!

 

Aquesta pàgina web ofereix informació sobre una llengua nativa parlada nel país centroamericà de El Salvador i sobre els esforços actuals per evitar la seva extinció.

 

Aquesta pàgina web ofereix informació sobre una llengua nativa parlada nel país centroamericà de El Salvador i sobre els esforços actuals per evitar la seva extinció.

 

Parlen actualment el nawat potser unes centenes, potser només unes dotzenes de persones, jà que no es disposa de xifres segures. La majoria dels parlants actuals, que es diuen pipils, són d’edat prou avançada. També es trova un número molt reduit de joves pipils que han après la llengua del seus pares o avis amb el desig de treballar per mantenir vius l’idioma i la cultura dels seus antepassats.

 

Fa un segle el nawat era encara una llengua parlada per molts dins una zona extesa al oest de l’estat d’El Salvador. Tanmateix, el pipils han estat víctimes de les opressions i massacres més brutals d’inspiració oficial, fins que la identitat ètnica es va convertir en un perill per a la integritat física del pipils. Llavors ells van haber d’aprendre a sobreviure per mig d’allunyar-se de la pròpria cultura, tot en abandonant les seves costums i qualsevol característica que els assenyalés, és a dir principalment l’ús de la seva roba tradicional y de la llengua materna. Allò explica per què molt poques persones poden parlar nawat avui, i també per què és força difícil saber per segur quantes persones pugui haber-hi que recordin o sàpiguen la llengua però que no ho donen a saber; el que se sap és que n’hi ha uns quants. Segons es diu els temps ja han canviat, però la tendència del pipils a ocultar la seva identitat ètnica i negar les seves costums tradicionals (hi inclosa la llengua) ha devingut un comportament habitual que segueix ancara.

 

Es tracta d’un comportament que, si continua així, acabarà aviat amb la vida de la seva llengua. Molts pipils e no-pipils actuals creuen que ésser pipil, i per consegüent parlar nawat, només du desventages. Per als pipils, la majoria dels quals viuen molt per devall de la línia de pobresa, el problema és que perceben que la seva llengua no té cap valor, i en particular que no té cap valor econòmica. A més, falar nawat implica sovint l’absència d’educació, donat que molts dels nawaparlants són analfabets.

 

La idea que el nawat pot estar associat amb oportunitats escolars i educacionals o fins i tot que pugués generar certa riquesa és prou desconeguda, així com la noció de construir un concepte útil i positiu d’identitat pipil on la llengua pugui jogar un rol instrumental i unificador.

 

Benvinguts a la pàgina de IRIN-International

 

Avui se està realitzant un esforç d’última hora per cambiar les coses. En aquesta pàgina web pots informar-te sobre la llengua nawat, les persones que estàn participant en aquest esforç per fer possible una recuperació lingüística, i el treball que ells estàn fent. Us invitem a venir a conéixe-ns.

 

Aquí pots trobar més informació sobre la història del nawat, aprendre una miqueta de la seva gramàtica i vocabulari, i familiaritzar-te amb el nawat per mig de converses i textos, i fins i tot una cançó nawat que podràs escoltar cantada per la seva autora.

 

Esperem que també vulguis llegir sobre la Iniciativa per la Recuperació de la Llengua Nawat (IRIN) i la Oficina per a la Llengua Nawat (TIT). Aquesta pàgina és oferta per un grup internacional d’ajuda d’aquesta iniciativa, IRIN-International.

 

A una altra secció d’aquesta web pots llegir sobre el treballs que actualment se estàn realitzant, els quals inclouen un important projecte universitari per introduir classes de nawat a les escoles i proporcionar-los llibres de texte; un altre programa que ofereix cursos de nawat per a adults dins de les comunitats pipils; i altres objectius dins del plan general de recuperació.

 

Pots ajudar!

 

I ara ens dirigem a tu per demanar ajut. Tots els projectes descrits aquí requereixen alguns recursos humans i materials. La quantitat necessària és prou petita, perquè a un país pobre una mica pot permetre d’avançar un bo troç. Però d’altra banda, a un país pobre fins i tot una mica de diners no se troba fàcilment. Els projectes descrits reben de fet alguns recursos de fonts locals, però d’aquí endavant ja no seràn prou per a les tasques del plan de recuperació. La teva colaboració pot ajudar-nos a mantenir viu el nawat i assegurar que el plan actual de recuperació segueixi endavant.

 

Si vulguessis rebre més informació o fer-nos alguna suggerència, escriu-ens si’s plau. També t’invitem a escriure un comentari que puguin llegir tots els nostres lectors.

 

Pal tinejmachnemikan tik tutechan, tikinmachtikan ne tukujkunew!

‘Eduquem els nostres fills per viure en pau dins del nostre poble!’

 

 

Pots llegir aquesta pàgina en

català.

 

You can read this page in

English.

 

Puedes leer esta página en

español.

 

Orrialde hau

euskaraz

irakur dezakezu.

Podes ler esta páxina en

galego.

 

Gallwch ddarllen y tudalen yma yn

Gymraeg.

 

Tiweli tikita ini iswat tik

Nawat.

 

 

© 2004 Alan R. King, Monica Ward and IRIN.