I

niciativa para la

R

ecuperacin del

I

dioma

N

huat

~International

 

Ymgyrch i

 

adennill

 

yr iaith

 

Nawat

IRIN-International

Croeso!

 

Home page

 

Nawat:

v      The Nawat language

v      Grammar

v      Vocabulary

v      Conversation

v      Texts

v      Song

 

Who we are:

v      IRIN

v      TIT

v      IRIN-International

 

Join us!

v      We need you!

v      Come in and say hello!

v      Visitors comments

v      Write to us

 

The Nawat language recovery initiative:

 

v      The recovery plan

v      Nawat goes to school

v      Inside NNT

v      Nawat for adults

v      Linguistic work on Nawat

v      Other objectives

 

Shitechpalewi!

Rydyn ni angen eich help!

 

Maer wefan hon yn adrodd am iaith frodorol a siaredir yn El Salvador yng Nghanol America ac am ymdrechion iw hachub.

 

Siaredir yr iaith Nawat gan ychydig gannoedd o bobl, neu efallai dim ond rhai dwsinau: maen annodd gwybod or herwydd nad oes rhifau dibyniadwy. Pobl or enw Pipil ywr siaradwyr. Mae rhan fwyaf or rhai syn dal i fedrur iaith yn hen. Mae yna rai ychydig o Pipiliaid iau sydd wedi dysgur rhywfaint or iaith gan eu rhieni neu neiniau a theidiau ac sydd am gydweithio i gadwr hen iaith a r dywylliant yn fyw.

 

Can mlynedd yn l yr oedd digon o fywyd o hyd yn yr Nawat, a oedd yn cael ei siarad gan y fwyafrif mewn ardal fawr o orllewin El Salvador. Ond maer Pipiliaid wedi dioddef gormes mor ofnadwy, lle y cawson llawer o bobl ddiniwed eu lladd, fel canlyniad polisi swyddogol y llywodraeth, fel y daeth eu hunaniaeth fel Pipil yn fygwth iw bodolaeth gorfforol. Felly, dysgodd y Pipiliaid i guddio eu hunain neu i osgoi pob arwydd allanol ou arferion fel defnydd gwisg draddodiadol neu eu hiaith frodorol fel strategaeth i ddal yn fyw. Mae hyn yn egluro pam mae mor ychydig o bobl yn dal i siarad Nawat heddiw, ond hefyd yn esbonio sut mae hin bosibl bod yna rai bobl sydd yn cofior iaith ond yn gwrthod dweud. Mae amserau wedi newid erbyn hyn, medden nhw. Serch hynny, mae cadw yn dawel am eu hunaniaeth frodorol au harferion wedi mynd yn ymddygiad barhaol gan lawer or Pipiliaid.

 

Dyna ymddygiad, fel maen digwydd, sydd yn arwain tuag at farwolaeth eu hiaith, o barhau. Ymhlith y Pipiliaid a phobl eraill ou cwmpas hefyd, nid oes llawer o bobl yn gwerthfawrogi hunaniaeth ac iaith y Pipiliaid. Ir Pipiliaid eu hun, gan fod y rhan fwyaf yn eithafol dlawd, y trafferth yw nad oes dim gwerth economaidd mewn siarad yr iaith ychwaith. Yn ogystal, mae siarad Nawat yn tueddu awgrymu diffyg addysg hefyd, gan na fedru rhan fwyaf y siaradwyr ddarllen ac ysgrifennu.

 

Mae ymunor iaith Nawat gyda chyfleau addysgol yn syniad hollol newydd i Pipiliaid. Yn y gorffennol, ni fu sn am hunaniaeth Pipil fel rhywbeth manteisiol a chadarnhaol, ar Nawat fel rhan bwysig or hunaniaeth yna.

 

Croeso i wefan newydd IRIN-International!

 

Heddiw mae ymdrech bwysig ymlaen i newid y sefyllfa hon cyn iddi fod yn rhy hwyr. Ar y wefan yma gellwch ddarllen am yr iaith Nawat, y bobl syn cymryd rhan yn yr ymdrech i adennill yr iaith, a beth maent yn ei wneud. Croeso i ddod i mewn ac edrych o gwmpas!

 

Cewch yma gyfle i ddarllen mwy am gefndir yr iaith, dysgu rhywfaint am ei gramadeg ai geirfa, a dod i adnabod y Nawat yn well drwy ddeialogau hawdd, testunau byr a hyd yn oed cn a ellwch ei chlywed wedii chanu gan y ddynes a gyfansoddodd hi.

 

Gobeithio y fyddwch yn darllen hefyd am yr Ymgyrch i Adennill yr Iaith Nawat (IRIN) a Swyddfar Iaith Nawat (TIT). Cynigir y wefan hon gan grwp ryngwladol syn cefnogir ymgyrch or enw IRIN-International.

 

Mewn adran arall or wefan gellwch ddarllen am waith pwysig o flaid y Nawat sydd ymlaen, gan gynnwys prosiect prifysgol i gychwyn dosbarthiadau Nawat mewn ysgolion a chynyrchu llyfrau testun ir pwrpas; rhaglen arall i gynnig cyrsiau Nawat i oedolion mewn cymunedau Pipil; datblygiadau diweddar mewn astudiaethau ieithyddol Nawat; yn ogystal nodau eraill o fewn cynllun adennill iaith cyfan.

 

Eich tro chi i helpu!

 

A dyma nin gofyn ichi am eich help. Maer prosiectiau yma i gyd yn galw am rywfaint o adnoddau. Nid ywr anghenion yn fawr: mewn gwlad dlawd mae ychydig o arian yn mynd yn bell. Ond yn anffodus, mewn gwlad dlawd maen anodd dod o hyd i hyd yn oed ychydig o arian. Mae rhai or prosiectiau yma yn derbyn rhywfaint o gefnogaeth ariannol leol ond dim digon i gwblhaur cynllun am 2004. Felly, rydym angen eich help er mwyn helpu i gadwr Nawat yn fyw a dal ymlaen gydar cynllun presennol i adennill yr iaith.

Os hoffech ofyn am fwy o wybodaeth neu awgrymu rhywbeth, ysgrifennwch atom os gwelwch yn dda. Hefyd gellir gadael negeseuon fel ymwelwr a gadael inni eu dangos ir darllenwyr.

 

Pal tinejmachnemikan tik tutechan, tikinmachtikan ne tukujkunew!

Dysgwn i'n plant i fyw mewn heddwch yn ein gwlad!

 

Diolch am ymweld!

 

Pots llegir aquesta pgina en

catal.

 

You can read this page in

English.

 

Puedes leer esta pgina en

espaol.

 

Orrialde hau

euskaraz

irakur dezakezu.

Podes ler esta pxina en

galego.

 

Gallwch ddarllen y tudalen yma yn

Gymraeg.

 

Tiweli tikita ini iswat tik

Nawat.

 

 

2004 Alan R. King, Monica Ward and IRIN.